ПРЕДСТОЯЩО

 

  • Публикувано проучване на специализираната платформа
  • Участие в международни конференции. Провеждане на изследователски посещения.
  • Провеждане на семинар за представяне на комуникационния модел и платформата. Научно съобщение за проведения семинар и резултатите.
  • Проведена кръгла маса с експерти от МОН, НАПОО и представители на центрове за професионално и продължаващо обучение в страната.
Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2016-2021 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.