УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ

 • Участие в VІІ национален семинар с международно участие, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост, 24 април 2019, УниБИТ, София, България
 • Участие в III International Symposium of Silk Road Academic Studies, 3-5 May 2019, Belgrade, Republic of Serbia
 • Участие в XI annual International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN19, 1-3 July 2019, Palma de Mallorca, Spain
 • Участие в XVIII Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“, 14-15 ноември 2019, Велико Търново, България
 • Участие в XXIII International Scientific Conference “Knowledge in Practice”, 12-15 December 2019, Bansko, Bulgaria
 • Участие в XII International Scientific Conference Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), 26-30 May 2020, Barcelona, Spain
 • Участие в ХІІ annual International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN 2020, 6-8 July 2020, Palma de Mallorca, Spain
 • Участие в XIII Annual International Conference of Education, Research and Innovation ICERI2020, 9-10 November 2020, Seville, Spain
 • Участие в XXIX International Scientific Conference “Knowledge in Practice”, 11-13 December 2020, Bansko, Bulgaria
 • Участие в ХІІІ annual International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN 2021, 5-6 July 2021, Palma de Mallorca, Spain
 • Участие в  10th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2nd – 4th of July, 2018, Palma de Mallorca, Spain 
 • Участие в Международен пътуващ семинар на УниБИТ, 18 – 23 май 2018 г., Рим, Италия
 • Участие в 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 16th-18th November 2017, Seville, Spain
 • Участие в The Fifth European Conference on Information Literacy, September 18th-21st, 2017, Saint-Malo, France
 • Участие в Научен семинар, поведен на 24.05.2017 г. в Париж, Франция 
 • Участие в XI международен пътуващ семинар на УниБИТ, Гърция, 29 май – 5 юни, 2017 г.ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА <ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ>, 28 и 29 май 2021 г.


ПЛАКАТ


Loading...

ПРОГРАМА


Loading...ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА <БЯЛАТА ДЪСКА – ОЩЕ ЕДИН КЛЮЧ КЪМ МОДЕРНИТЕ КОМУНИКАЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ>, 8-9 май 2021 г.


ПЛАКАТ


Loading...

ПРОГРАМА


Loading...СЕМИНАР НА ТЕМА <ПРОФЕСИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ>, 10 май 2021 г.


ПЛАКАТ


Loading...

ПРОГРАМА


Loading...КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА <АЛТЕРНАТИВАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ>, 11 май 2021 г.


ПЛАКАТ


Loading...

ПРОГРАМА


Loading...ТРЕНИНГ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, 26 и 27 май 2021 г.


ПЛАКАТ


Loading...

ПРОГРАМА


Loading...СЕМИНАР НА ТЕМА <Е-ПЛАТФОРМАТА – КОМУНИКАЦИОНЕН КАНАЛ НА ИНТЕРАКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОТО И СЛЕДДИПЛОМНО ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАТА НА КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ>, 15 ноември 2019 г.


ПЛАКАТ


Loading...

ПРОГРАМА


Loading...КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: <Комуникационна образователна среда през ХХI век – споделена отговорност за качество>, 7 юни 2018 г.


ПЛАКАТ


Loading...

ПОКАНА


Loading...

ПРОГРАМА


Loading...СЕМИНАР НА ТЕМА: <Предизвикателства пред непрекъснатото и следдипломно професионално и продължаващо обучение в новата образователна среда>, 30 май 2018 г.


ПЛАКАТ


Loading...

ПОКАНА


Loading...

ПРОГРАМА


Loading...Добри практики от България

Image

Международни добри практики

Image
Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2016-2021 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.